Proiectare, fabricare componente și instalare sistem de depozitare și transport al așchiilor din lemn.