Iekārtas paredzētas visa veida beramkravu pārkraušanai, nodrošinot produkcijas tālāko padošanu kuģu vai noliktavas uzkraušanai.

Mobilajam transportierim ar riteņiem ir maināma izkraušanas augstuma funkcija un elektropiedziņa radiālās kustības nodrošināšanai.

Pasūtītājs: WT TERMINAL SIA, Latvija 

Vairāk par iekārtu