Ražošana, kā ekonomikas dzinējs ir ļoti svarīga sastāvdaļa, taču arī ļoti sarežģīta un komplicēta. Dažkārt pareizs tehnoloģiskais process var būt izšķirošs dzīvotspējas faktors. Arī SmartTEH tehniskie risinājumi un pieredze ir palīdzējusi ražošanas uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem.

Ražošanas nozarē Smartteh piedāvā daudzpusīgus tehniskos risinājumus pārtikas rūpniecībā, lauksaimniecības vajadzībām, kā arī būvmateriālu un biokurināmā ražošanā.