Esam izstrādājuši dažādus risinājumus ātrai un efektīvai kuģu un vagonu pārkraušanai.

Konveijeru sistēmas

Radiālāis multi konveijers un kuģu uzlādes konveijers ir paredzēti beramkravu pārvietošanai āra teritorijās, noliktavās vai dzelzeļa vagonu un kuģu uzkraušanai. To var izmantot arī savienojot ar citām iekraušanas/pārkraušanas konveijeru sistēmām.

Radiālais multi konveijers

Radial Multi Coveyor
Radiālais multi konveijers ostā.

 

Mobilais konveijers

Mobile Conveyor
Mobilais konveijers

 

Hopper vagonu izlādes un uzlādes sistēmas

Hopper Mini
Hopper vagonu izlādes sistēma

Vagonu izlādes un uzlādes sistēmas iespējams integrēt jau esošās konveijera sistēmas ķēdēs, kas ļaus efektīvi izmantot arī esošo klienta infrastruktūru.

 

Transportieri

Transportieru sistēmas nodrošina savlaicīgu nepieciešamo materiālu transportēšanu uz tehnoloģijai nepieciešamajām vietām ražošanas procesā. Ritmisks, sinhrons un nepārtraukts iekārtu darbs rūpnieciskās ražošanas režīmā tiek nodrošināts ar visdažādāko transportieru sistēmu palīdzību. SIA "SmartTEH" ir projektējis daudz un dažādus transportierus dažādām rūpniecības nozarēm.

Pēc konstrukcijas SmartTEH transportieri ir veidoti gan iekārti, gan integrēti, gan atsevišķi stāvoši, horizontāli, zem leņķa un arī vertikāli. Transportēšanas paņēmieni ir veidoti:

  • Nesoši uz lentām un moduļlentām;
  • Uz maziem rullīšiem un lielajiem ruļļiem;
  • Ar skrūvju (šneku) palīdzību;
  • Izmantojot dažādus ķēžu variantus.