Transportieru sistēmas nodrošina savlaicīgu nepieciešamo materiālu transportēšanu uz tehnoloģijai nepieciešamajām vietām ražošanas procesā. Ritmisks, sinhrons un nepārtraukts iekārtu darbs rūpnieciskās ražošanas režīmā tiek nodrošināts ar visdažādāko transportieru sistēmu palīdzību. SIA "SmartTEH" ir projektējis daudz un dažādus transportierus dažādām rūpniecības nozarēm.

Pēc konstrukcijas SmartTEH transportieri ir veidoti gan iekārti, gan integrēti, gan atsevišķi stāvoši, horizontāli, zem leņķa un arī vertikāli. Transportēšanas paņēmieni ir veidoti:

  • Nesoši uz lentām un moduļlentām;
  • Uz maziem rullīšiem un lielajiem ruļļiem;
  • Ar skrūvju (šneku) palīdzību;
  • Izmantojot dažādus ķēžu variantus. 

Pēc piedziņas veida transportieri ir veidoti gan ar tiešo ruļļu piedziņu, gan ar gravitācijas kustību, gan ar magnētisku piedziņu. Transportieru sistēmu varianti ir ārkārtīgi dažādi un tiek veidoti katram klientam individuāli.