Piedāvājam individuāli izstrādāt automatizētus kravu pārkraušanas risinājumus, atbilstoši Jūsu izvirzītajām parsībam. Mehanizācijas procesa izveidošanā ļoti nozīmīga sastāvdaļa ir plānošana un projektēšana. Nepareizu aprēķinu vai neparedzētu faktoru rezutātā pasūtītājs var saskarties ļoti lieliem izdevumiem, kuri sākotnējā biznesa iecerē nav bijuši paredzēti.

Lai izvairītos no negaidītiem, nepatīkamiem notikumu pavērsiniem projekta veidošanā, piedāvājam veikt  gan inženiertehniskos aprēķinus un kaukulācijas, gan modelēt procesu simulācijas un veidot salīdzinošas analīzes, kas, rezultātā, pasūtītāju novedīs pie pareizākā un ekonomiski pamatotākā risinājuma.