Kā samazināt piegādes izmaksas

Loģistikas jautājums, kas ir neatņemama sastāvdaļa produkcijas nokļūšanai līdz patērētājam mūsdienās ir, vismaz, tikpat nozīmīga, kā pats produkts, jo tas tiešā viedā ietekmē produkcijas pašizmaksu, kuru, kā zināms, visi, kas kautko ražo tālākpārdošanai, cenšās noturēt iespējami zemā līmenī, konkurētspējas saglabāšanai. Paņemsim par piemēru tādu vienkāršu un mūsdienās arvien populārāku produktu kā kokskaidu granulas. Vēsturiski šo apkurē izmantojamo produktu sāka ražot, jo kokzāģētavu īpašniekiem bija ļoti nopietna problēma ar skaidu utilizāciju, līdz brīdim, kad pielāgojot lauksaimniecībā pazīstamo granulēšanas metodi sāka izmantot skaidu presēšanai granulās. Pēkšņi (dažu gadu laikā) nevienam nevajadzīgas skaidas vairs bezmaksas dabūt nebija iespējams un ar jaudīgām iekārtām presēt sāka arī šķeldu smalkās frakcijās, kuras pieejamība nav tik ierobežota. No loģistikas viedokļa svarīgākais moments šajā piemērā ir tas, ka produkts- siltumenerģijas viena vienība kļuva izdevīgi vest pat pārī okeānam. Kas tad īsti notika šajā loģistikas transformācijā - ļoti vienkārši - pieauga produkta vērtība pret piegādes ķēdes izmaksām, kas savukārt veicināja tālākos nozares attīstības procesus. Katru dienu šādas produktu transformācijas nenotiek, tapēc mūsu uzdevums ir noskaidrot - kā samazināt piegādes izmaksas.

Pārkraušanas operāciju skaits

Kā jau loģistikas speciālistiem, īpaši no stividoru aprindām, zināms - jo vairāk operāciju ar kravu, jo lielākas izmaksas uz transportēšanu. Par piemēru tās pašas granulas - ir ļoti daudz faktori kurus nav iespējams izslēgt, taču nereti iedziļinoties operāciju struktūrā ir jācenšās izprast viņu neaizstājamību un izvairīties no liekām pārkraušanām, kuras tikai uz pirmo mirkli liekās neizbēgamas. Piesaistot citu jomu speciālistus, ne tikai tos no kuriem pērkat transportēšanas pakalpojumu, iespējams atklāsiet, kā izmantot pavisam citu loģistikas struktūru, kas novedīs pie operāciju skaita samazinājuma un, attiecīgi, arī izmaksu samazinājuma.

Cilvēks pret mehanizāciju

Mēs, cilvēki, spējam radīt mašīnas, datorus un kosmosa kuģus ar nolūku lai tie pildītu uzdotos uzdevumus. Šis tehnoloģiskais process ir ar vien straujāks un iekārtu efektivitāte ar vien lielāka, taču paša cilvēka veiktspēja un fizioloģiskās iespējas būtiski nemainās, dažos gadījumos pat samazinās. Palielinās tikai algas, sociālās garantijas un prasības pēc augstāka dzīves līmeņa. Tieši šī iemesla dēļ viena no lielākajām izmaksu pozīcijām piegādes ķēdēs ir iesaistīto cilvēku skaits katrā operācijā. Jo vairāk cilvēku - jo lielākas izmaksas. Jo mehanizētāks process - jo zemākas. Protams, ir valstis kur arī 21 gadsimtā kuģi tiek izkrauti ar cilvēku rokām, taču agri vai vēlu šādi piemēri izzudīs, jo arī šajās valstīs cilvēki gribēs dzīvot labāk, saņemt lielāku samaksu par padarīto darbu. Tapēc uzskatam, jo mazāk iesaistīto cilvēku piegādes ķēdē, jo lielāka konkurētspēja pret tiem, kas paļaujās uz fizisko roku spēku pretēji tehnoloģiskajam progresam.

Jo vairāk, jo lētāk

Šo ekonomisko aksiomu, piegādes ķēdēs visspilgtāk iespējams izjust pēc iepriekšējo punktu izpildes. Jo ja tai pašai cilvēku brigādei ir jaizkrauj nevis viens kuģis, bet divi… turklāt bez apstājas, pastāv ļoti liela iespēja, ka paliksiet vispār bez cilvēkiem un samaksāsiet vēl par kuģu dīkstāvi. Savukārt, ja esat bruņojies ar tehnikas vienībām, kas ir tieši paredzētas šo darbu veikšanai un dara to visefektīvāk no visām citām tirgū piedāvātajām, jūs gluži pretēji - samaziniet sākotnējo investīciju, tātad arī iekārtas amortizācijas izmaksas uz pārkraušanas vienību. Jūs ne tikai esart izkrāvuši divus kuģus, bet piesaistījuši arī trešā kuģa kapteiņa uzmanību, kurš līdz šim nav redzējis šādu izkraušanas veidu - bez apstājas. Protams mēs nedaudz pārspīlējam uzskatāmībai, taču apjomam tiešām ir ļoti būtiska ietekme uz piegādes izmaksām, jo īpaši ja pārējie piegādes elementi ir pareizi strukturēti.   

Protams nav universāla veida kā vienā acu mirklī uzlabot transportēšanas izmaksu rādītājus. Pirms atrotīt piedurknes un ķerties pie problēmu risināšanas, ir ļot svarīgi apzināt visu pieejamo informāciju par tehnoloģiskiem sasniegumiem un tehniskajiem risinājumiem, kas mūsdienu attīstības tempos, kad lietu internets (INDUSTRY 4)  ir top tēma katrā sevi cienošā tehnoloģiskā uzņēmumā, ir ārkārtīgi mainīgs. SmartTEH komanda iztrādā un ražo ne tikai praksē pārbaudītus tehniskos risinājumus kravu pārkraušanai, piemēram automātiskas konteineru uzlādes sistēmas, bet labprāt ar katru klientu iedziļinās pārkraušanas procesu niansēs, kuras dažkārt ir ļoti individuālas un specifiskas. Uzskatam, ka tikai tā var nonākt pie visefektīvākā lēmuma un vēlāk, tehniskā risinājuma, lai padarītu savu biznesu efektīvu un konkurētspējīgu.